Aktualności

Statystyki przyjmowania odpadów

W związku z chęcią poprawy segregacji odpadów na terenie Gmin Członkowskich CZG PROEKOB od miesiąca maja prowadzi statystykę przyjmowanych odpadów z poszczególnych Gmin. Ilość zmieszanych odpadów znacznie przewyższa odpady zbierane selektywnie oraz sumę poszczególnych surowców.