Aktualności

Statystyka przyjmowanych odpadów – czerwiec 2022 r.

W związku z chęcią poprawy segregacji odpadów na terenie Gmin Członkowskich CZG PROEKOB od miesiąca maja zaczęto prowadzić statystykę przyjmowanych odpadów z poszczególnych Gmin. Ilość zmieszanych odpadów znacznie przewyższa odpady zbierane selektywnie oraz sumę poszczególnych surowców.

Poniżej przedstawiamy zestawienie za miesiąc czerwiec 2022 r.