Aktualności

„Sprzątanie świata” w Poniatowej

W tym roku akcję „Sprzątanie świata” zorganizowano na terenie 15 Gmin będących członkami Celowego Związku Gmin PROEKOB wspólnie z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach. Dzięki wsparciu Zakładu zostaliśmy zaopatrzeni w niezbędne worki i rękawice, a dzieciom przekazano upominki.

Akcja w szkołach i sołectwach, w której udział wzięło ponad 1 500 uczniów i około 100 mieszkańców trwała od 19 do 30 kwietnia 2022 roku i zakończyła się sprzątaniem miasta, wspólnym grillowaniem i wręczeniem dyplomów dla uczestników na placu przy ul. Brzozowej.

Udało nam się zebrać prawie 8 ton odpadów, z czego 4,06 Mg stanowiły głównie butelki i puszki (odpady zebrane w workach). Oprócz tego zebrano części samochodowe i stare opony oraz odpady wielkogabarytowe (wersalki, telewizory, itp.).

Zebrane odpady komunalne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej przekazało do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach.

Do akcji włączyły się:

– Sołectwa z terenu Gminy Poniatowa;

– Koła Gospodyń Wiejskich;

– Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;

– Szkoły Podstawowe w Poniatowej, Kraczewicach, Kowali, Niezabitowie, Poniatowej Kolonii, Dąbrowie Wronowskiej;

– Zespół Szkół w Poniatowej;

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej;

– Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o. w Poniatowej;

– Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej.

Szczególne podziękowania składamy Środowiskowemu Ośrodkowi Wsparcia „Pinokio”, którego podopieczni na sprzątanie lasu pomiędzy ulicą Kraczewicką a dużym stawem z wielkim zaangażowaniem poświęcili dwa dni.