Aktualności

„Sprzątanie świata” w kolejnych sołectwach Gminy Poniatowa

W Gminie Poniatowa trwa akcja „Sprzątanie świata”, do której włączają się kolejne sołectwa. Początkiem maja inicjatywę podjęli m.in. mieszkańcy Młynek, Niezabitowa i okolic.
Udział wzięli również: Zastępca Burmistrza Pani Aneta Poniatowska, sołtysi i radni Rady Miejskiej w Poniatowej.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się do akcji i brali czynny udział.
Pamiętajmy – wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd i wizerunek naszych miejscowości.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem nieczystości lub pytań związanych z przewiezieniem ich do punktu odbioru, mieszkańcy mogą je zgłaszać telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy kolejne sołectwa do włączenia się do akcji!

Dbajmy o nasze wspólne miejsce i otoczenie!