Aktualności

Spotkanie z ekspertem ds. wykonalności architektoniczno-budowlanej

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Poniatowej na spotkanie konsultacyjne, podczas którego zostanie zaprezentowana koncepcja architektoniczno- urbanistyczna obszaru przeznaczonego do rewitalizacji. Została ona stworzona w oparciu o pomysły i sugestie mieszkańców zgłaszane podczas spaceru badawczego.

Uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje pomysły i uwagi dotyczące koncepcji zagospodarowania obszaru, natomiast ekspert ds. wykonalności architektoniczno- budowlanej będzie na bieżąco informował o możliwościach i ograniczeniach w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2017 roku (piątek) o godzinie 13.00
w Urzędzie Miejskim w Poniatowej (Sala Konferencyjna)