Aktualności

Spotkanie Noworoczne w Niezabitowie

W miniony weekend w Centrum Integracji Rodzin w Niezabitowie zostało zorganizowane Spotkanie Noworoczne. Uroczystość została objęta patronatem Zastępcy Burmistrza Poniatowej – pani Anety Poniatowskiej.

 
Podczas wydarzenia Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg Zarembiny w Niezabitowie pan Ireneusz Radomski oraz Prezes Stowarzyszenia Kobiet „Zielone Sioło” w Niezabitowie pani Jadwiga Flasińska, powitali zgromadzonych gości wśród których znaleźli się m.in.: Burmistrz Poniatowej pan Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza pani Aneta Poniatowska, Członek Rady Powiatu pan Bogdan Kuta, Członek Rady Miejskiej w Poniatowej pan Paweł Stachyra oraz Główna Księgowa Miejsko Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej pani Agata Sołdek.

 
Licznie zgormadzona publiczność miała okazję obejrzeć jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg Zarembiny w Niezabitowie. Do wspólnego kolędowania zachęciły występujące na scenie panie ze Stowarzyszenia Kobiet „Zielone Sioło”. Obecnym na sali został rozdany opłatek noworoczny, a na zakończenie ze swoim ludowym repertuarem wystąpiła Kapela Drewutnia.

 
Przybyłym gościom, organizatorom oraz wykonawcom serdecznie dziękujemy.

 

Galeria zdjęć