Aktualności

Spotkanie Noworoczne Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Poniatowej

Dzisiaj, 24 stycznia br., w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Poniatowej odbyło się spotkanie noworoczne emerytowanych nauczycieli i rencistów należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W imieniu burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka w spotkaniu udział wzięła zastępca Aneta Poniatowska.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej pod kierownictwem Pani Moniki Wnuk

Uroczystość odbywa się co roku, służy przede wszystkim podtrzymywaniu kontaktu z emerytowanymi nauczycielami oraz jest wyrazem pamięci i szacunku dla ich wytężonej pracy na rzecz wychowania i kształcenia mieszkańców Gminy Poniatowa. Zastępca burmistrza Aneta Poniatowska życzyła w tym dniu, wszystkim zgromadzonym zdrowia, wszelkiej pomyślności, aby każdy dzień przynosił wiele radości i ludzkiej życzliwości. wręczając słodki upominek.