Aktualności

Spotkanie integracyjne w siedzibie OSP w Kowali Pierwszej

1 października br. w siedzibie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali Pierwszej odbyło się  spotkanie integracyjne dla mieszkańców, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz Gminy Poniatowa –  burmistrz Paweł Karczmarczyk, skarbnik Gminy Anna Ruta, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Lidia Kuna. Spotkanie uświetniły występy artystyczne Zespołu Śpiewaczego „Kowalanki” oraz Dziecięcej Kapeli Ludowej w Poniatowej wraz z instruktorem Dariuszem Gołofìtem.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji grantu pn.”Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kowali Pierwszej”, współfinansowanego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.