Aktualności

Spotkanie dotyczące barier architektonicznych

Dnia 16.02.2023 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Poniatowej odbyło się zainicjowane przez Radę Seniorów oraz Burmistrza Poniatowej spotkanie dotyczące barier architektonicznych występujących na terenie gminy.

Uczestników spotkania z zagadnieniem zaznajomiła Maria Bielecka – przewodnicząca Rady Seniorów, natomiast Lidia Depta oraz Zbigniew Małyska przedstawili wyniki wizji lokalnej oraz omówili dostępności przestrzeni publicznej na terenie gminy. Na zakończenie uczestnicy przedstawili propozycje udoskonalenia otaczającej nas przestrzeni.