Aktualności

Specyfikacja Warunków Zamówienia na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Poniatowa

Gmina Poniatowa zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienie publiczne:

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 SWZ
Załącznik nr 2 SWZ
Załącznik nr 3 SWZ
Załącznik nr 4 SWZ
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zmiana treści SIWZ – załącznik nr 2
Zmiana treści SIWZ z 22 listopada – załącznik nr 2