Aktualności

Spacer Badawczy

W środę, 7 grudnia mieszkańcy Poniatowej, radni, pracownicy Urzędu Miejskiego w Poniatowej wraz z Burmistrzem i ekspertem ds. wykonalności architektoniczno-budowlanej udali się na spacer badawczy ulicami miasta. Jest to jedna z metod badawczych wykorzystywanych podczas realizacji projektów rewitalizacyjnych. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest nie tylko dokonanie bezpośredniej obserwacji, lecz także swobodnej dyskusji o propozycjach i potrzebach zmian w przestrzeni miejskiej.

Uczestnicy spotkania w pierwszej kolejności udali się do centrum Poniatowej, które według wstępnej analizy i delimitacji stanowi jeden z najbardziej zdegradowanych obszarów w mieście. Uczestnicy zatrzymali się na placu Konstytucji 3 Maja. W tym miejscu zgłaszali swoje pomysły i wspólnie z architektem zastanawiali się nad realną możliwością wprowadzenia zmian w życie. Następnie, udali się na plac targowy i spacer dookoła stawów. Finał spotkania odbył się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim, gdzie omówione zostały poszczególne funkcje obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, a następnie padły konkretne propozycje zmian. Na podstawie zgłaszanych pomysłów opracowana zostanie wstępna koncepcja funkcjonalo – przestrzenna dla wybranego obszaru miasta, która zostanie zaprezentowana podczas kolejnego spotkania z ekspertem.

JAKIE WNIOSKI?

W mieście potrzebne są zmiany związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem przestrzeni miejskiej. Niezbędne jest stworzenie nowych miejsc i przebudowa starych obiektów, które w ten sposób zyskają nowe funkcje. Potrzeby i pomysły jakie były wymienione podczas spotkania, to przede wszystkim:

– utworzenie reprezentacyjnego centrum, skweru w mieście, który byłby miejscem wypoczynku i spotkań dla mieszkańców,

– uporządkowanie przestrzeni i estetyki miasta, poprzez nowe nasadzenia roślinności i elementy małej architektury,

– utworzenie zadaszonej, ocieplonej wiaty przystankowej, która będzie stanowić poczekalnię dla pasażerów komunikacji miejskiej,

– stworzenie zadaszonych miejsc dla lokalnych sprzedawców produktów rolnych i tym samym odblokowanie ul. Brzozowej dla ruchu pojazdów,

– poszerzenie parku miejskiego poprzez wybudowanie nowych ścieżek pieszych i rowerowych wokół zbiorników wodnych,

– budowa nowego oświetlenia wokół istniejących chodników i alejek

– przebudowa starego szaletu miejskiego i nadanie nowemu budynkowi funkcji usługowo- handlowych,

– utworzenie miejsca spotkań dla młodzieży,

– utworzenie dziennego domu opieki dla osób starszych,

– budowa muszli koncertowej.