Aktualności

Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Niezabitowie i Kraczewicach

Pasowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Niezabitowie

Dzisiaj tj. 13 października br., 4 uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Niezabitowie złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na uczniów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wśród nich: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska.

Pan Burmistrz pogratulował pierwszakom udanego występu i nabytych umiejętności oraz wręczył upominki. Złożył także życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.

Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach 

Dzisiaj w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach odbyło się uroczyste ślubowanie 7 uczniów pierwszej klasy.  W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

W apelu udział wzięli zaproszenia goście: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, którzy pogratulowali pierwszoklasistom oraz wręczyli upominki.