Aktualności

Śladami mjr. Dekutowskiego po raz 25.

17 czerwca odbył się XXV Rajd śladami mjr. „Zapory” i jego Żołnierzy, w którym na zaproszenie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość udział wzięli m.in. burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz zastępca burmistrza Aneta Poniatowska.

Tradycyjnie po odbyciu rajdu po miejscach, gdzie polegli żołnierze niezłomni i „wyklęci” w naszych okolicach, organizowana jest msza polowa a następnie składane są wiązanki pod tablicą na siedzibie Koła WIN w Poniatowej, by oddać cześć tym, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny.