Aktualności

Siłownia zewnętrzna i strefa Dog Activity w Spławach już funkcjonują!

10 września 2021 r. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach” podpisało umowę na realizację grantu zgodnego z zakresem projektu pt.: „Wsparcie działań w zakresie adaptacji, przystosowania i wyposażenia miejsc przyczyniających się do wzmacniania kapitału społecznego” w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu utworzono strefę aktywności w Spławach wyposażoną
w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz strefę Dog Activity, która jest innowacyjną metodą organizacji życia społecznego uczącą poszanowania dla zwierząt
i odpowiedniego obchodzenia się z nimi. Mieszkańcy Spław wspólnie wybrali następujące urządzenia: zestaw zabawowy duży, bujak, orbitrek, wyciskanie siedząc pojedyncze, twister podwójny oraz strefę Dog Activity. Do realizacji projektu zaplanowali włączenie różnych grup społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Postanowili także organizować cykliczne zabawy aktywizujące dla najmłodszych mieszkańców wsi w powstałej strefie aktywności.

Oficjalne otwarcie strefy aktywności odbyło się 19.04.2022 r. Mieszkańcy Spław wraz z KGW „Wałowianki” z Wałowic oraz „Stowarzyszeniem Na Rzecz Tradycji
i Rozwoju Wsi Bazanów – Nowoczesna Pani” przygotowali spotkanie przyczyniające się do podniesienia aktywności mieszkańców.

Zaangażowanie mieszkańców w projekt wpłynie na poszanowanie przestrzeni publicznej oraz wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania.