Aktualności

Seminarium i wystawa „Lubelskie ślady Centralnego Okręgu Przemysłowego”

W środę, 14 marca 2018 roku w Centrum Kultury Promocji i Turystyki odbyło się seminarium i wystawa na temat genezy i założeń Centralnego Okręgu Przemysłowego, pod wspólną nazwą „Lubelskie Ślady Centralnego Okręgu Przemysłowego”, współorganizowana przez Urząd Miejski w Poniatowej, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie. Okazja do zorganizowania w/w przedsięwzięcia była nieprzeciętna, ponieważ w listopadzie 2017 roku Narodowy Bank Polski wyemitował monetę 5-złotową z cyklu „Odkryj Polskę – Centralny Okręg Przemysłowy”, której wizerunek jest inspirowany COP-em i naszym miastem. W czasie spotkania Pani Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie przedstawiła monetę i wręczyła pamiątkowe egzemplarze Burmistrzowi Poniatowej i Pani Małgorzata Wiśniewska, przedstawicielka Zespołu Szkół w Poniatowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Uroczystość otworzył Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak, który przedstawił rys historyczny funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego w Poniatowej. W trakcie wykładów poprowadzonych przez dr Ilonę Skibińska- Fabrowską Dyrektor Narodowego Banku Polskiego oraz Pana Benona Bujnowskiego Wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie, w bardzo ciekawy i dynamiczny sposób  omówiona została m.in.  idea COP-u, dlaczego na trwale zapisał się w historii Polski i dlaczego osiągnięcia tamtego okresu powinny zapisać się w świadomości wszystkich Polaków.

Goście, w tym licznie zgromadzona młodzież, radni oraz dyrektorzy szkół mogli obejrzeć wystawę poświęconą COP oraz makietę Zakładów Elektromechanicznych „EDA” wykonaną przez uczniów z  Zespołu Szkół w Poniatowej.

Na koniec dla wszystkich słuchaczy przygotowano niespodziankę, która dostarczyła wielu emocji – konkurs smartfonowy. Uczestnicy mogli sprawdzić nie tylko stan swojej wiedzy na temat COP-u, ale również szybkość kojarzenia, ponieważ liczyły się nie tylko prawidłowe odpowiedzi, ale także szybkość ich udzielenia. Wyniki na bieżąco wyświetlały się na ekranie co spowodowało, że rywalizacja była bardzo zacięta.

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom spotkania. W sposób szczególny dziękujemy współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu seminarium, uprzejmość oraz obszerny zastrzyk wiedzy i emocji.