Aktualności

Scena dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej

Gmina Poniatowa udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego w kwocie 25 000 zł na zakup sceny dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej.

Scena została zakupiona i zmontowana.