Aktualności

Samorządowy lider zarządzania 2020 – konkurs

Po raz trzeci Związek Miast Polskich zaprasza Państwa do udziału w ogólnopolskim Konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania – Samorząd jako pracodawca”. Naszym celem jest identyfikacja, nagrodzenie i upowszechnienie:
(a) dobrych praktyk w dziedzinie dialogu między pracodawcami a pracownikami samorządowymi, oraz
(b) rozwiązań dotyczących kultury organizacyjnej, które sprzyjają podnoszeniu motywacji pracowników.
Od jakości ich pracy i zaangażowania, ale także od warunków, w jakich pracują, zależy w dużym stopniu jakość usług publicznych dostarczanych mieszkańcom. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie od ich wielkości, a także dla ich jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych, które dostarczają usługi publiczne. Nagrodą dla laureatów będzie tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2020: «Samorząd jako pracodawca»” oraz możliwość odbycia wizyty studyjnej do Norwegii.