Aktualności

Rządowy Program Mieszkanie Plus w Poniatowej – przedłużamy termin składania ankiet

Gmina Poniatowa prowadzi rozeznanie w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do Rządowego Programu Mieszkanie Plus. Z opcji najmu mieszkania w ramach programu, skorzystać będzie mogła każda osoba, która zobowiąże się do comiesięcznego opłacania czynszu. Mieszkanie Plus to propozycja dla tych, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a równocześnie wysokość ich zarobków jest zbyt duża, by mogli ubiegać się o lokum np. od gminy.

Grunt wskazany przez Urząd Miejski znajduje się przy ul. Kraczewickiej obok krytej pływalni. Ma zapewnioną niezbędną infrastrukturę społeczną, w bezpośrednim sąsiedztwie jest przedszkole, szkoła oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej.

W terminie do 30 sierpnia 2019 r. wszyscy zainteresowani mieszkaniami w ramach programu Mieszkanie Plus mogą wypełnić ankietę dostępną w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Poniatowej lub opublikowaną na stronie www.um.poniatowa.pl.

Celem uruchomionej ankiety jest zbadanie preferencji rodzin zainteresowanych najmem mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w Poniatowej. Wśród pytań znajdują się zarówno te dotyczące preferowanego metrażu oferowanych mieszkań, a także rodzaju umowy – najmu instytucjonalnego lub najmu z dojściem do własności.

Aktualnie istnieją dwa kluczowe kryteria, które musi spełniać osoba ubiegająca się o przystąpienie do programu Mieszkanie Plus. Są to: brak prawa własności lub współwłasności do mieszkania czy domu, jak również brak prawa do lokalu spółdzielczego, a także zdolność czynszowa.

Wysokość czynszu będzie zależna od formy najmu. Czynsz będzie niższy dla osoby, która jest zainteresowana najmem mieszkania, a wyższy w przypadku umowy najmu z dojściem do własności. W tym drugim przypadku w czynszu zawarta jest również rata wykupu mieszkania. Dochodzenie do własności mieszkania jest możliwe przez okres od 15 do 30 lat. We wszystkich przypadkach do stawki czynszu należy doliczyć opłatę eksploatacyjną lokalu oraz opłatę za media według licznika.

W przypadku zainteresowania lokalem mieszkalnym w ramach Programu Mieszkanie Plus, należy uzupełnić i złożyć ankietę do 30 sierpnia 2019 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Poniatowej lub przesłać drogą mailową na adres mieszkanieplus@um.poniatowa.pl Druki dostępne są w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej oraz pod adresem www.um.poniatowa.pl. Państwa opinie i udzielone informacje będą przydatne przy opracowywaniu koncepcji wdrażania ww. programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

Więcej informacji o programie na stronie: https://mieszkanieplus.gov.pl/ i pod numerem kontaktowym Urząd Miejski w Poniatowej 81 820 48 36 wew. 42.

ANKIETA_Poniatowa