Aktualności

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – pieniądze na drogi w Gminie Poniatowa

Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Województwo lubelskie otrzymało 289 671 678, 87 zł, które przeznaczy na remont i budowę nowych dróg.

Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 927 780,00 zł, które wnioskowane było na przebudowę drogi gminnej nr 106052L na odcinku od km 0+003 do km 1+980 oraz na drogę wewnętrzną w km 0+002 do 0+992 w miejscowościach Kraczewice oraz Spławy.

Dodatkowo Gmina Poniatowa znalazła się na liście rezerwowej z drugim wnioskiem, który dotyczył dofinansowania w kwocie 389 128,00 zł przebudowy drogi gminnej nr 108044L w miejscowości Obliźniak.
Jesteśmy pełni nadziei, że również ten wniosek będzie mógł zostać zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na liście podstawowej powiatów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które otrzymały dofinansowanie jest również powiat opolski.
Wnioskowana kwota dofinansowania 6 066 226,00 zł dotyczy przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 2547L, 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km, nr 2612L Karczmiska – Kolonia Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523km.

Dziękujemy Staroście opolskiemu Panu Dariuszowi Piotrowskiemu za uwzględnienie dróg Gminy Poniatowa we wniosku złożonym do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczącego przebudowy w/w odcinków dróg. Będzie to niewątpliwie duże wsparcie i ogromny impuls dla naszego regionu.

Za dotychczasowe działania jeszcze raz dziękujemy i liczymy na dalszą tak owocną współpracę.