Aktualności

Ruszamy z kompleksowym remontem CKPiT w Poniatowej!

W czwartek, 29 czerwca 2017 roku, Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Skarbnika Pani Anny Ruty, Dyrektor CKPiT Pani Joanny Kawałek i Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek,  podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji związanej z kompleksowym remontem budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki. Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na to przedsięwzięcie i remont Kina Czyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 036 893,00 zł. Całkowita wartość projektu to 4 803 285,88 zł.

Zakres prac obejmie m.in. rozbudowę budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadbudowę piętra, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie kompleksowych prac remontowych, termomodernizację obiektu, montaż instalacji solarnej oraz wyposażenie pomieszczeń CKPiT.

W ramach całego przedsięwzięcia nowy blask otrzyma także Kino Czyn. Oprócz termomodernizacji budynku, przebudowane zostanie całe jego wnętrze, od wejścia głównego do zaplecza, które przystosowane zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmieni się również otoczenie wokół budynków. Wykonane zostaną nowe parkingi i zagospodarowane zostaną tereny zielone.

Warto podkreślić, że wyżej wymienione prace realizowane będą w ramach projektu „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, który otrzymał najwyższa punktację 95,33 pkt na 100 możliwych i znalazł się na 1 miejscu projektów do dofinansowania.