Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu „Tu jest mój Dom, tu jest moja Rodzina…”

Urząd Miejski w Poniatowej zorganizował konkurs plastyczny pn. „Tu jest mój Dom, tu jest moja Rodzina…”  dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z terenu Gminy Poniatowa w dwóch kategoriach.

Celem konkursu było:
– uczczenie Międzynarodowego Dnia Rodzin (15 maj), Dnia Matki (26 maj), Międzynarodowego Dnia Dziecka (1 czerwiec) i Dnia Ojca (23 czerwiec),
– odzwierciedlenie uczuć i więzi rodzinnych dzieci,
– kształtowanie prawidłowego wizerunku rodziny poprzez wykorzystanie własnej wrażliwości i wyobraźni,
– ukazanie roli rodziny w życiu dzieci i dorosłych,
– inspirowanie twórczości artystycznej dzieci,
– rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej,
– promowanie charakterystycznych miejsc przyjaznych rodzinie z Gminy Poniatowa,
– promocja Gminy Poniatowa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i krajobrazowo.

Przedmiotem konkursu była  samodzielnie wykonana przez dziecko (z Oddziału Przedszkolnego lub Szkoły Podstawowej z Gminy Poniatowa) jedna praca plastyczna, formatu A4 lub A3, dowolną techniką, przestrzenna lub płaska, z wyłączeniem grafiki komputerowej.
Praca powinna była przedstawiać rodzinę na tle charakterystycznego miejsca w Gminie Poniatowa, odzwierciedlać uczucia, więzi i wartości prorodzinne.

W konkursie zgłoszono 73 prace plastyczne.

W dniu 16.06.2021 r. Komisja w składzie: Zastępca Burmistrza Aneta Poniatowska, Sekretarz Gminy Poniatowa Dominik Molesta, Dyrektor OSIR w Poniatowej Barbara Burzyńska, pracownik UM Poniatowa Agnieszka Drozd-Bownik wyłoniła laureatów i wyróżnionych w konkursie w 2 kategoriach.

W dniu 20.06.2021 r. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk i Zastępca Burmistrza Aneta Poniatowska wręczyli nagrodzonym Vouchery na seanse filmowe do Kina Czyn.
Jeden komplet biletów oznaczał bilet dla każdego członka rodziny, na wejście na jeden seans filmowy.

Nagrodzeni w kategorii I:
I miejsce – Zofia Kozińska – Przedszkole Miejskie w Poniatowej – 4 komplety biletów
II miejsce – Anna Wąchała – Przedszkole Miejskie w Poniatowej – 3 komplety biletów
III miejsce – Hanna Fiuk – Przedszkole Miejskie w Poniatowej – 2 komplety biletów
Wyróżnienia:
Pola Kurowska – Przedszkole Miejskie w Poniatowej – 1 komplet biletów
Oliwier Żywicki – Przedszkole Miejskie w Poniatowej – 1 komplet biletów
Wiktor Grudzień – SP im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii – 1 komplet biletów

Nagrodzeni w kategorii II:

I miejsce – Zuzanna Rosińska – SP im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii – 4 komplety biletów
II miejsce – Maja Dziaduch – SP im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii – 3 komplety biletów
III miejsce – Kinga Kęcik – SP im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii – 2 komplety biletów
Wyróżnienia:
Agata Sykuła – SP im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii – 1 komplet biletów
Maja Bartoszcze – SP im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej – 1 komplet biletów
Michalina Ruta – SP im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii – 1 komplet biletów.

Termin wykorzystania Voucherów upływa 30.09.2021 r.
Zwracamy się z prośbą o uzgadnianie wejść na seanse z CKPiT w Poniatowej w celu rezerwacji miejsc.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, dziękujemy uczestnikom, którzy zgłosili swoje prace do konkursu, opiekunom dzieci za przygotowanie i zgłoszenie.

Wystawa wszystkich prac została zorganizowana przed Urzędem Miejskim w Poniatowej – serdecznie zapraszamy!