Aktualności

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Wojewoda lubelski Pan Lech Sprawka w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
Zakaz obowiązuje od dnia 26 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2020 r. do godziny 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej: