Aktualności

Rozporządzenie nr 19 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów puławskiego, lubelskiego i opolskiego.