Aktualności

Rozpoczęta została rekrutacja do projektu „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej”

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

zał nr 1 Formularz zgłoszeniowy

zalacznik_nr_2_oswiadczenie_dot_spelniania_przynaleznosci_do_grup

zalacznik_nr_3_oswiadczenie_dot_spelniania_przynaleznosci_do_grup

zalacznik_nr_4_deklaracja_uczestnictwa

Załącznik nr 5 do Deklaracja RODO