Aktualności

Rozpoczęcie robót budowlanych „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”

Trwają roboty budowlane na ul. Brzozowej w Poniatowej związane z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”.

Realizację inwestycji rozpoczęto od remontu  nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na ulicy Brzozowej na odcinku od Placu Konstytucji do ulicy Wesołej. W miejscu dotychczasowej jezdni asfaltowej powstanie nowa nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i zjazdami do przyległych posesji.

W kolejnych etapach realizacji inwestycji  przeprowadzone zostaną roboty budowlane na ulicy Targowej i Placu Konstytucji. W obrębie rewitalizowanego terenu zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni, chodników i miejsc parkingowych, budowę nowego  zjazdu na drogę manewrową obsługującą parking na Placu Konstytucji, wykonanie zieleni oraz montaż małej architektury, tj. ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaków na rowery, pergoli drewnianych, pergoli z zadaszeniem oraz masztu flagowego.  Zamontowane zostaną nowe słupy oświetleniowe z oprawami LED  i system  zewnętrznego monitoringu wizyjnego CCTV umożliwiającego identyfikację osób przebywających w dozorowanym otoczeniu i rejestrację zdarzeń.

Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.09.2021 roku.
Wykonawca:
Król Stanisław STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
ul. Orlanda 19,
20-712 Lublin.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacja na temat etapów realizacji prac związanych z rewitalizacją terenu w obrębie ul. Targowej, ul. Brzozowej i Placu Konstytucji w Poniatowej: http://um.poniatowa.pl/aktualnosci-wpisy/informacja-na-temat-prac-zwiazanych-z-rewitalizacja-terenu-w-obrebie-ul-targowej-i-brzozowej-w-poniatowej/