Aktualności

Równać Szanse – Regionalny Program Grantowy

W dniu 23.09.2020 r. w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się spotkanie z koordynatorem Programu Równać Szanse, które zostało zorganizowane przez Wydział Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w ramach Jubileuszu #20na20. Tylko 20 takich meetingów mogło odbyć się w całej Polsce a jedno z nich w Poniatowej!

Spotkanie miało na celu zapoznanie się z celami samego programu, obowiązującym terminarzem, jak również uzyskaniem informacji odnośnie beneficjentów i wysokością wsparcia. Organizatorem programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Celem jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Program oferuje wsparcie dla projektów rozwijających kompetencje społeczne młodych ludzi mieszkających na wsiach oraz w małych miejscowościach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców – organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki, ochotnicze straże pożarne oraz nieformalne grupy dorosłych deklarujące założenie i rejestrację (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

Moderatorem spotkania był Pan Paweł Walecki – koordynator Równać Szanse. Dziękujemy przedstawicielom organizacji pozarządowych i podległych jednostek z Gminy Poniatowa za liczne przybycie, zainteresowanie programem i aktywny udział.

Mamy nadzieję, że już wkrótce w Gminie Poniatowa będą realizowane działania inspirowane tym spotkaniem.