Aktualności

Relacja z Operacji „Aktywizacja i rozwój mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny” realizowanej przez Gminę Poniatowa

18.06.2022 r. Gmina Poniatowa realizowała Operację „Aktywizacja i rozwój mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

W ramach operacji zorganizowano Konferencję Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs na tradycyjne stoisko, warsztaty kulinarne, warsztaty z wikliniarstwa oraz warsztaty z rękodzieła dla dzieci.

Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich – na której Dyrektor LGD „Owocowy Szlak” Agata Domżał przeprowadziła wykład na temat produktu lokalnego i jego rejestracji, a KOWR O/T w Lublinie zorganizował punkt informacyjny, w którym można było uzyskać informacje na temat sprzedaży produktów pochodzących z lokalnych gospodarstw. Na stoisku Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach” można było spróbować charakterystycznej dla regionu potrawy – pierogów i innych lokalnych przysmaków. Podczas Konferencji na scenie zaprezentowały się ludowe zespoły z regionu oraz Pani Zofia Zychman, która wykonała tradycyjne przyśpiewki i wierszyki ludowe. W czasie Konferencji nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na tradycyjne stoisko.

Konkurs na tradycyjne stoisko – Koła Gospodyń Wiejskich biorące udział w Konferencji przystroiły swoje stoiska w tradycyjny sposób, z elementami ludowymi. Wszystkie KGW uczestniczące w Konkursie zostały nagrodzone – otrzymały słoje z kranikiem 5 l. Za zajęcie I miejsca nagrodą był termos gastronomiczny 50 l, II miejsca – termos gastronomiczny 22 l, za zajęcie III miejsca nagrodą był termos stalowy z pompką 5 l. Nagrody wręczyli Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz Zastępca Burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska.

Warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy poznali przepis i przygotowali potrawę charakterystyczną dla Lubelszczyzny – pierogi, nadziewane m.in. kaszą, serem i miętą. Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach”.

Warsztaty z wikliniarstwa – podczas których uczestnicy poznali techniki plecenia koszy z wikliny i rogożyny. Warsztaty poprowadził Pan Mariusz Pietroń.

Warsztaty z rękodzieła dla dzieci – podczas których uczestnicy poznali tradycyjne techniki wytwarzania rękodzieła i stworzyli przepiękne prace. Warsztaty poprowadziła Pani Nataliia Hubal.

Dziękujemy bardzo LGD „Owocowy Szlak”, KOWR O/T w Lublinie oraz Stowarzyszeniu „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach” za pomoc w realizacji Operacji.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi