Aktualności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w konkursach: „Gmina przyjazna Seniorom”oraz „Aktywny Senior”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursach:

  • „Gmina przyjazna Seniorom”
  • „Aktywny Senior”

Celem konkursów jest promowanie wielozakresowych działań na rzecz osób starszych przez gminy województwa lubelskiego oraz promowanie Seniorów aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej.

Czas trwania konkursów: 26 lipca 2021 r. – 10 września 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na naszej stronie internetowej: http://rops.lubelskie.pl/dyrektor-regionalnego-osrodka-polityki-spolecznej-w-lublinie-oglasza-konkursy-gmina-przyjazna-seniorom-i-aktywny-senior/

Regulaminy konkursów wraz z formularzami zgłoszeniowymi w załączniku.

Kontakt w sprawie konkursów: (81) 528-76-36, (81) 528-76-32