Aktualności

Razem tworzymy dobro… – o pracy wolontariuszy w gimnazjum.

Od wielu już lat w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej kwitnie idea wolontariatu.

W poprzednich latach wolontariusze pracowali w tak zwanym „Klubie ośmiu” w ramach Fundacji „Świat na tak” z siedzibą w Warszawie. Cel, jaki nam przyświecał i przyświeca nadal, to niesienie pomocy potrzebującym na szczeblu szkolnym, lokalnym oraz ogólnopolskim, udział w akcjach charytatywnych różnego typu, uczenie odpowiedzialności i wrażliwości.

Członkowie „Klubu Ośmiu” stawali się formalnie wolontariuszami po wypełnieniu stosownej deklaracji wolontariusza i przesłaniu jej do fundacji. Otrzymywali legitymacje uprawniające do pracy w wolontariacie. Od dwóch lat zrezygnowaliśmy z tej nieco biurokratycznej formy i działamy, tworząc sekcję wolontariatu w Samorządzie Szkolnym. Pieczę nad wolontariuszami sprawują Ewa Majchrzak i Grażyna Pinkiewicz, ale do zadań włączają się również inni nauczyciele z gimnazjum.

We wrześniu 2015 r. –jak rokrocznie- zaczęliśmy pracę od akcji „Tornister pełen uśmiechu”. Jej celem była zbiórka artykułów szkolnych dla podopiecznych Świetlicy Profilaktyczno –Wychowawczej w Poniatowej, dzieci z rodzin borykających się z trudnościami finansowymi.

Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę„.

W Poniatowej miała ona miejsce w ostatnią sobotę listopada tegoż roku.

Jesteśmy dumni z tego, że włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „SZLACHETNA PACZKA”. Po raz pierwszy miała ona miejsce w naszej gminie. Wolontariuszkami akcji były dwie nauczycielki z gimnazjum. Dzięki ich opisom rodzin i ogromnemu zaangażowaniu cztery rodziny z regionu ( w tym troje naszych wychowanków) otrzymały znaczącą pomoc. Do tej akcji włączyliśmy się również jako instytucja. Gimnazjum im. Jana Pawła II razem z Radą Powiatu w Opolu Lub. przygotowały „Szlachetną Paczkę” dla jednej z rodzin z naszej gminy.

W dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 r. nasze gimnazjum uczestniczyło w XVI edycji akcji Góra Grosza organizowanej w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Jej celem było zbieranie    funduszy na pomoc dzieciom. Zebraliśmy wspólnie imponującą ilość różnych monet, które zostały przesłane organizatorom akcji – Towarzystwu „Nasz Dom”.

Nie zabrakło nas również 10 stycznia 2016 r. w 24 Finale WOŚP. Hasło przewodnie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka brzmiało w tym roku: Mierzymy wysoko!

Orkiestra grała tym razem, zbierając fundusze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Wolontariuszami Fundacji WOŚP byli w tym roku nauczyciele: Ewa Majchrzak, Mirosława Kuta, Agnieszka Widyńska, Piotr Cebrykow, Bożena Piłat, Ewa Chabros, Elżbieta Szklarz wraz z liczną grupą uczniów. Dzięki wyjątkowej w tym roku ofiarności, hojności i życzliwości mieszkańców Poniatowej oraz okolic wolontariusze WOŚP z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej zebrali w tym roku 1707 zł i 33 grosze. WOŚP w naszym mieście zebrała aż 12 tysięcy złotych.

W okolicach świąt Bożego Narodzenia samorządy klasowe we współpracy z uczniami poszczególnych klas przygotowały 13 paczek świątecznych ze słodyczami i zabawkami dla podopiecznych Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Poniatowej.

Nasi wolontariusze kilka razy w tygodniu dyżurują w tej placówce, pomagając w nauce dzieciom uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

Przez cały rok zbieramy plastikowe nakrętki z przeznaczeniem na cele charytatywne, corocznie odwiedzamy lubelskie schronisko dla zwierząt, ofiarowując zwierzakom karmę i inne potrzebne im akcesoria.

Nasz sukces mierzymy uśmiechami tych, którzy dostają tę bezinteresowną pomoc, a sami mamy wielką satysfakcję z tego, że możemy pomagać.

Cieszymy się, że nasi uczniowie „zainfekowani” ideą wolontariatu są wierni tej inicjatywie w dalszym swoim życiu.

Red.eem