Aktualności

Pudełko życia w naszej Gminie

PUDEŁKO ŻYCIA dla seniorów, osób niepełnosprawnych i samotnych  ma być wskazówką dla służb medycznych przy ratowaniu ludzkiego życia. Rzetelna informacja zwrotna w „Pudełku życia” usprawni działania pomocy medycznej i zwiększy szansę chorego na skuteczną pomoc.

Na wniosek Rady Seniorów przy poparciu Burmistrza Poniatowej w naszej Gminie rusza projekt dla Seniorów, osób niepełnosprawnych oraz samotnych „Pudełko Życia”.

Osoby te otrzymują darmowy zestaw składający się z plastikowego pojemnika, naklejek oraz karty informacyjnej do wypełnienia. Ma ona być wskazówką dla przedstawicieli służb medycznych w ratowaniu ludzkiego życia. Rzetelna i skondensowana informacja zawarta w „Pudełku Życia”usprawni działania pracowników medycznych i zwiększy szanse chorego pacjenta na skuteczną pomoc. To przedsięwzięcie może uratować niejedno ludzkie życie.

Zestaw „Pudełko Życia”można obierać w następujących punktach:

1) Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej

3) Pielęgniarki Środowiskowe

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

5) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poniatowej

6) Uniwersytet Trzeciego Wieku

PUDEŁKO ŻYCIA