Aktualności

Przekazanie urządzeń łączności bezprzewodowej dla Gminy Poniatowa

W dniu 13.05.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej w obecności Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Artura Ambrozika, Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskiem ppłk Cypriana Basa, Burmistrza Poniatowej Pana Pawła Karczmarczyka oraz Komendanta Gminnego ZOSP w Poniatowej Jacka Pietrasia, przekazano nieodpłatnie urządzenia łączności bezprzewodowej.

Gmina Poniatowa pozyskała następujący sprzęt: 12 radiotelefonów przenośnych, 1 radiotelefon przewoźny, 2 ładowarki,  zasilacz biurkowy, mikrofon biurkowy i 4 szt. mikrofonogłośników.

Przekazany sprzęt trafi do jednostek: OSP Poniatowa – Miasto, OSP Poniatowa Wieś, OSP Kraczewice, OSP Kowala Pierwsza, OSP Kowala Druga, OSP Niezabitów i OSP Obliźniak. Pomimo zwiększonego zapotrzebowania na taki sprzęt w Gminie Poniatowa, 2 szt. radiostacji zostaną przekazane Gminie Wilków.

Wyrażamy wdzięczność Zakładowi Karnemu w Białej Podlaskiej za otrzymane wsparcie, które jest dowodem współpracy na różnych szczeblach administracyjnych ponad podziałami.

W imieniu strażaków składamy serdeczne podziękowania na ręce ppłk Artura Ambrozika i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.