Aktualności

Przebudowa Krytej Pływalni w Poniatowej – podpisanie umowy

Dzisiaj, tj. 6 lipca 2023 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Poniatowej miał miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. Przebudowa Krytej Pływalni
w Poniatowej. Stronami podpisującymi umowę byli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Anny Ruty oraz wykonawcami: firma „Edach Sp. z o.o.
 Sp. komandytowa” reprezentowaną przez prezesa zarządu komplementariusza Jana Starownika oraz prokurenta Jarosława Bryla.

Zadanie będzie obejmowało przebudowę i rozbudowę krytej pływalni w Poniatowej. Obecnie budynek pływalni oraz instalacje technologiczne wykazują duże zużycie eksploatacyjne. Występuje również konieczność dostosowania budynku do obowiązujących przepisów oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Tym bardziej, że jest to jedyna w powiecie opolskim ogólnodostępna  kryta pływalnia.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano m.in.:

– przebudowę zaplecza szatniowo – sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – dostęp niezależnym wejściem na hale basenową oraz wykorzystanie windy basenowej typu mobilnego;

-przebudowę i modernizację instalacji wewnętrznych – w tym technologii uzdatniania wody basenowej;

– przebudowę i rozbudowę fragmentu budynku zawierającego basen rekreacyjny tzw. brodzik o trzy nowe niecki basenowe, m.in. ze zjeżdżalnią o dł. ok 65, brodzikiem z atrakcjami dla dzieci, sauny fińskie z natryskami;

– dobudowę trybun (siedzisk) przy basenie typu pływackiego dla uczestników zawodów pływackich.

Termin realizacji inwestycji zaplanowano na koniec sierpnia 2024 roku.

Dzisiejsze wydarzenie będzie można obejrzeć w Panoramie Lubelskiej.