Aktualności

Przebudowa drogi wewnętrznej Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Niezabitów

Na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Niezabitów zakończyła się realizacja przebudowy drogi wewnętrznej na odcinku dł. 236,25 mb.
Wykonawcą robót była firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Piotr Bąk,
ul. Dr Aleksandra Jaworowskiego 1/20, 20-612 Lublin.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na ustawieniu oporników z granitu i wykonaniu uszlachetnionej jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego oraz zjazdy z kruszywa.

Inwestycja realizowana była na terenie wpisanym do rejestru zabytków, przy zabytkowej alei lipowej, dlatego też możliwość wykonania jakichkolwiek robót budowlanych uwarunkowana była uzyskaniem zgody Lubelskiego Konserwatora Zabytków.