Aktualności

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obliźniak

Dzisiaj, tj. 6 września br. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej miało miejsce podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Obliźniak. Dzięki nawiązaniu współpracy burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka z Firmą WOD-BUD Sp. z o.o. w Kraśniku, reprezentowaną przez Pana Mirosława Gucwę – Wiceprezesa Zarządu i Pana Krzysztofa Brewczaka – kierownika budowy, zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 0,554 km. Wykonawca ma zrealizować zadanie do 21.10.2023 r.Przedmiotem umowy jest wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów, wykonanie frezowania w obrębie włączeń, wykonanie regulacji pionowej toru kolejowego NKW, wykonanie w-wy wzmacniającej/wyrównawczej oraz warstw bitumicznych, wykonanie obustronnych poboczy oraz wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych. Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu Województwa Lubelskiego budowy i modernizacji (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ze środków własnych Gminy Poniatowa, a jego całkowity koszt to: 598 277,97 zł brutto.