Aktualności

„Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 201, 459 oraz 293, 438 w Dąbrowie Wronowskiej”

Zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 201, 459 oraz 293, 438 w Dąbrowie Wronowskiej”.

W ramach umowy podpisanej w dn. 28.06 201 roku wykonawca  wykonał roboty budowlane: 

  • na odcinku I na działce nr ewid. 201 i 459 od km 0+000 do km 0+140, dł. 0,140 km
  • na odcinku II na działce nr ewid. 293 i 438 na odcinku od km 0+000 do km 0+134,00 dł. 0.134 km.

    Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,  czyszczenie przepustu pod drogą, odnowę powłoki malarskiej stalowych barier i słupków betonowych oraz wykonanie oznakowania.

Wykonawca robót: 
PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek
Godów 1, 24-350 Chodel

Wartość zadania: 119 833,86 zł brutto.