Aktualności

Przebudowa chodnika w Kowali Drugiej – podpisanie umowy

Dzisiaj, tj. 30 sierpnia 2023 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Poniatowej miało miejsce podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze nr 2615L w miejscowości Kowala Druga gmina Poniatowa”, dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Numer wniosku o dofinansowanie: Edycja3PGR/2021/3794/PolskiLad.

Stronami podpisującymi umowę byli: Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Pani Anny Ruty oraz wykonawca: BETA Magdalena Gałkowska z siedzibą w Bełżycach, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Witolda Gałkowskiego.

Zadanie będzie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 2615L Głusko – Wolica – Kowala w miejscowości Kowala Druga w zakresie robót brukarskich, poprzez budowę chodnika o długości ok. 1,9 km, zjazdów indywidualnych oraz publicznych, odwodnienie miejsc poprzez zastosowanie ścieków podchodnikowych, odtworzenie rowów, umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi, zabezpieczenie ruchu pieszego poprzez zastosowanie balustrad chodnikowych oraz wykonanie oznakowania.

Wartość robót budowlanych: 1 329 866,65 zł

Kwota dofinansowania: 1 303 269,32 zł, tj. 98% wartości inwestycji

Wkład własny: 28 000,00 zł, tj. 2% wartości inwestycji Termin realizacji inwestycji zaplanowano na 03.09.2024 r.