Aktualności

Protokół z konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego w roku 2017

Pełna treść protokołu: KLIK