Aktualności

Protokół

Protokół z przeprowadzonego ogłoszenia w sprawie wyłonienia kandydata na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na powierzenie/ wspieranie realizacji zadań publicznych realizowanych w 2017 roku