Aktualności

Projekt „Wolontariat-warto pomagać!” w Szkole Podstawowej w Niezabitowie

Wraz z początkiem marca 2017 roku ruszył projekt „Wolontariat-warto pomagać!”, organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw i finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt odbywa się w trzech szkołach na terenach wiejskich w województwie lubelskim: w Niezabitowie, Palikijach i Piotrowicach.

W ramach projektu uczniowie szkół mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia dziennikarskie, plastyczne, teatralne i o wolontariacie. Głównym celem zajęć jest zachęcenie młodych ludzi do niesienia pomocy- w ramach projektu zorganizowane zostanie charytatywne przedstawienie i kiermasz, na których uczniowie będą zbierać datki dla wybranych potrzebujących. W naszej Gminie projekt realizuje Szkoła Podstawowa im. Ewy Szlburg-Zarembiny w Niezabitowie.

Projekt trwał będzie w terminach 01.03 2017 do 30.12.2017. W celu pozyskania dodatkowych informacji o projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 790 372 335.

W lutym i marcu 2017r. w Szkole Podstawowej im.Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie rozpoczęto realizację dwóch projektów, dzięki którym została wzbogacona oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów:

I Bezpłatne zajęcia dziennikarskie, plastyczne, teatralne i o wolontariacie – obecnie zajęcia projektowe odbywają się w środy w godzinach 12:40 -13:25 (grupa młodsza) i 13:35 – 14:20 (grupa starsza). Projekt będzie trwał do końca 2017 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

II „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez WZ LZS w Lublinie, skierowany jest do uczniów bez względu na płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie  zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 12:40 – 14:40. Projekt będzie również trwał do końca 2017 roku. Więcej na stronie SKS LUBELSKIE