Aktualności

Projekt „Szkolenie eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu woj. lubelskiego do udziału w projekcie pt. „Szkolenie eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, który ma na celu zacieśnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu organizowane są następujące formy wsparcia:

1.  Szkolenia, które będą odbywać się w trybie online, nie kolidując  z Państwa pracą oraz innymi obowiązkami. Szkolenia poprowadzi wykwalifikowana kadra.

Po zakończonym szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

2. Otrzymywanie cyklicznie newslettera oraz dostęp do portalu:  przetargipubliczne.com z aktualnymi przetargami z danej branży i województwa.

3. Bezpłatne doradztwo przy opracowywaniu ofert i zapytań ofertowych oraz pomoc wyspecjalizowanej kadry przy składaniu ofert.

4. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania informacji o: ogłaszanych konkursach,  naborach wniosków w ramach funduszy europejskich oraz szkoleń bądź webinariów z których może skorzystać Państwa organizacja.

Udział w Projekcie oraz wszelkie wsparcie jest zupełnie bezpłatne.