Aktualności

Program Operacyjny Polska Cyfrowa cz. III

Na obszarze powiatu opolskiego, w tym Gminy Poniatowa, ruszyła realizacja trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne.

Do końca 2021 roku na terenie gminy powstanie infrastruktura światłowodowa, obejmująca swoim zasięgiem zdecydowaną większość gospodarstw domowych i wszystkie jednostki oświatowe.  

Rozpoczynają się właśnie działania związane są z trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Objął on 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym  obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie.

Spółka FIBEE IV jest beneficjentem konkursu na 19 obszarach. Inwestycja realizowana jest z dotacji UE oraz środków własnych beneficjenta. Generalnym Wykonawcą odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i budową sieci światłowodowej na obszarze konkursowym Radomski A (powiaty: radomski, zwoleński, lipski i opolski oraz miasto Radom) są firmy: ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i INPLUS Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Budowa sieci wymagać będzie pozyskania zgód od właścicieli nieruchomości, na poprowadzenie sieci światłowodowej na słupach niskiego napięcia,  znajdujących na posesjach prywatnych lub, w przypadku braku takiej możliwości, np. z powodu braku napowietrznej infrastruktury, poprowadzenie światłowodu doziemnie.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa powstanie infrastruktura światłowodowa w technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu), oparta w 100% na kablach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do domu lub mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają dostęp do niezawodnych usług światłowodowych (Internet, telewizja w jakości 4K). Co więcej, budowana sieć będzie miała charakter otwarty, co oznacza, że swoje usługi będą mogli oferować na niej różni dostawcy telekomunikacyjni.

W związku z powyższym, pierwszym etapem realizacji inwestycji będzie etap pozyskiwania zgód od Właścicieli nieruchomości na wybudowanie infrastruktury światłowodowej.  Z uwagi na panującą w kraju sytuację pandemiczną, Wykonawca zdecydował się na korespondencyjny sposób dostarczania zgód właścicielom nieruchomości. Mieszkańcy, którym takie zgody zostaną dostarczone listem poleconym będą proszeni o ich podpisanie, a następnie odesłanie w kopercie zwrotnej dołączonej do listu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w dostarczonych dokumentach znajdować się będzie kontakt do pełnomocnika Wykonawcy, który odpowie na Państwa pytania. Zgody dostarczane będą tylko tym mieszkańcom, przez których nieruchomości przebiegać będzie infrastruktura światłowodowa, czyli tym, na których nieruchomościach znajduję się w chwili obecnej linia energetyczna niskiego napięcia.

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą sprawdzić, czy ich gospodarstwo domowe uzyska dostęp do sieci światłowodowej, proszeni są o kontakt z infolinią: 61 102 10 00. W przypadku zapytań dotyczących samej budowy, jej przebiegu oraz odtwarzania infrastruktury, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 247 77 01.