Aktualności

Powszechny Spis Rolny – Konkurs dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej „Wyszukiwanka językowa”

Organizatorem konkursu dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej
pt. „Wyszukiwanka językowa” jest Urząd Statystyczny w Lublinie przy
ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.
Celem Konkursu jest:
• rozwijanie spostrzegawczości u dzieci;
• poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce,
• poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci.

Zadanie konkursowe polega na jak najszybszym odnalezieniu w wyszukiwance słów w języku angielskim związanych z przestawionymi na obrazkach zagadnieniami nawiązującymi do zwierząt gospodarskich, pracy rolników, maszyn rolniczych i innych aspektów objętych Powszechnym Spisem Rolnym, który realizowany jest obecnie przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce, a także na wykorzystaniu tych słów do ułożenia wyrazu stanowiącego hasło.

Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko uczące się w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej zlokalizowanej na terenie województwa lubelskiego.

Zadaniem Uczestnika jest jak najszybsze wykonanie Zadania, którego tematyka nawiązuje do zagadnień objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, stanowiącym jedyne źródło pozwalające dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

W celu rozwiązania Zadania, należy pobrać i wydrukować plik o nazwie Konkurs dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” – Zadanie konkursowe dostępny na stronie:
https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-konkursy,163,1.html

Rozwiązanie Zadania polega na jak najszybszym odnalezieniu w wyszukiwance słów w języku angielskim związanych z przestawionymi na obrazkach zagadnieniami i zaznaczeniu ich na kartce w widoczny
sposób (np. kolorowym markerem lub kredką), a także na wykorzystaniu tych słów do ułożenia wyrazu stanowiącego hasło.

Rozwiązanie Zadania należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na skrzynkę e-mail: PSR2020LublinEnglish@stat.gov.pl

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do 25 listopada 2020 r.

Nagrody zostaną przyznane dwudziestu Uczestnikom, którzy jako pierwsi prześlą poprawne rozwiązanie Zadania.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają zestawy atrakcyjnych gadżetów związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020, w tym puzzle, kredki, gry logiczne, świnki skarbonki i inne.