Aktualności

Porozumienie międzygminne podpisane

12 marca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przedstawiciele gmin Opole Lubelskie, Chodel, Karczmiska i Poniatowa podpisali porozumienie o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Opole Lubelskie służące opracowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  w ramach Planu Działań ZIT.

– Formalne zawarcie porozumienia między naszymi gminami, to kolejny krok po podpisaniu listu intencyjnego w tej sprawie, które miało miejsce na początku stycznia tego roku. Kolejnym będzie wspólne przygotowanie strategicznego dokumentu jakim jest Plan Działań ZIT MOF, dzięki któremu zyskamy już możliwość pozyskiwania pieniędzy unijnych ze specjalnie wyodrębnionej w tym celu puli środków. Tym samym, dzięki porozumieniu wszystkie cztery gminy zyskują możliwość dodatkowego aplikowania o fundusze unijne – mówi Sławomir Plis, Burmistrz Opola Lubelskiego.

Porozumienie międzygminne zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest niezbędną formą współpracy gmin w celu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarze tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF).

Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą obszaru funkcjonalnego miasta. Przy pomocy ZIT, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych. ZIT ma za zadanie dostarczać środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej w zakresie programowania i realizacji działań.