Aktualności

Poniatowa zgłoszona do projektu „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

Niech maszty z biało-czerwoną rozsiane w całym kraju pokażą nasze przywiązanie do Polski, którą mamy nie tylko w sercu, ale chcemy się nią podzielić budując wspólnotę Rzeczypospolitej.
Zapraszam wszystkich do kampanii ,,Pod biało-czerwoną’’

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poniatowa!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Poniatowa została zgłoszona do projektu realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego „Pod biało-czerwoną”.
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. 

Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.
Ta patriotyczna inicjatywa, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców lokalnych społeczności.

Celem projektu jest również godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 

Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców Gminy Poniatowa, zachęcimy do refleksji zarówno nad samym patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie zwycięstwa odniesionego w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.  

Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!

Wymogi realizacji projektu – decyduje liczba głosów mieszkańców:
– dla gmin do 20 000 mieszkańców – 100 głosów;
– dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców – 500 głosów;
– dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców – 1000 głosów.

W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, organizatorzy projektu przewidują udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt.

Ogłoszenie wyników zbiórki i opublikowanie listy gmin objętych programem ,,Pod biało-czerwoną’’ nastąpi 29.11.2020 r. 

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Poniatowa do wskazania lokalizacji usytuowania masztu z flagą.

Głos można oddać:

https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Więcej informacji o projekcie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona