Aktualności

Poniatowa zdobyła dwa tytuły: „Gmina na 5!”, „Złota Gmina na 5!”

Gmina Poniatowa po raz piąty została uhonorowana tytułem „Gmina na 5!” oraz po raz trzeci tytułem „Złota Gmina na 5!” przyznawanymi na podstawie wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Badania dotyczyły działań poszczególnych gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Konferencja, na której zostały ogłoszone wyniki badań miała na celu upowszechnienie dobrych praktyk stosowanych przez samorządy przy tworzeniu informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców oraz wykorzystaniu nowoczesnych mediów.

Konferencja była również okazją do omówienia najważniejszych wyzwań wpływających na rozwój lokalny, znaczenia nowoczesnych technologii i sposobów pobudzania i wspierania przedsiębiorczości w czasie pandemii.