Aktualności

Pomoc z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Poniatowa mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach  Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023

 Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Skierowania wydawane będą w terminie do 20.05.2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej, tel. (81) 8204798 kom. 578 204 794, 578 204 795 lub 578 204 002.