Aktualności

Podpisano umowę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowali Pierwszej.

W dniu 14.07.2020 r. Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk w towarzystwie Skarbnika Gminy Poniatowej Pani Anny Ruty, podpisał umowę z Prezesem Jednostki OSP w Kowali Pierwszej Panem Waldemarem Szarpakiem oraz Skarbnikiem Jednostki Panem Mariuszem Nowomiejskim na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W tym roku OSP Kowala Pierwsza wzbogaci się o nowy, terenowy samochód pożarniczy 4×4. Jego koszt będzie wynosił 799 500,00 zł. Jednostka na ten cel otrzymała dotacje z:

NFOŚiGW/WFOŚiGW w Lublinie, MSWiA, Starostwa Powiatu Opolskiego a także fundusze z Gminy Poniatowa. Wartość dotacji Gminy Poniatowa wyniosła 229 500,00 zł.