Aktualności

Podpisano umowę na zadanie pn.:„Rewitalizacja terenu pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej”

Zadanie pn.: „Rewitalizacja terenu pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

W ramach inwestycji zaplanowano:
– budowę ciągów komunikacyjnych z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych – geokrat,
– wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki,
– wymianę nawierzchni oraz budowę  nowych miejsc parkingowych przy ul. Brzozowej,
– budowę chodnika i punktu widokowego od strony ul. Nałęczowskiej,
– budowę chodnika wzdłuż rzeki z drewnianych kręgów,
– wykonanie  ogrodzenie panelowego części południowej terenu od strony rzeki,
– budowę sceny plenerowej z zadaszeniem;
– wykonania nasadzeń zieleni oraz wyminę trawników wraz z warstwą humusową,
– dostawę wraz z montażem małej architektury: ławek, koszy na śmieci, zadaszenia z paleniskiem;
– budowa strefy rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku z  siłownią zewnętrzną wraz z parkiem linowym,
– wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych wraz z oświetleniem terenu.

Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 31.08.2021 roku.