Aktualności

Podpisano umowę na przebudowę ulicy 1-go Maja w Poniatowej

Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak , w obecności swojego Zastępcy Pani Krystyny Sołdek oraz  Kierownika Wydziału Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek podpisał umowę na przebudowę drogi nr 2646L- ulica 1-go Maja na odcinku od km 0+015,00 do km 0+321,76 w Poniatowej.

Całkowita wartość inwestycji to: 396 877,43 zł