Aktualności

Podpisano umowę na dotację dla OSP Poniatowa-Miasto

W dniu 01.09.2020r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej odbyło się podpisanie umowy na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poniatowa-Miasto.

Umowę w imieniu Gminy Poniatowa podpisał Burmistrz Pan Paweł Karczmarczyk a OSP reprezentował Prezes Zarządu OSP Pan Rafał Dobraczyński.
Umowa dotacji dotyczy przekazania kwoty 23.000,00 zł dla jednostki OSP do wykorzystania na zakup nowoczesnych, 3-częściowych ubrań specjalnych -ochronnych.
Całość zadania będzie wynosiła 46.000,00 zł – pozostałą kwotę (23.000,00 zł) jednostka pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Strażacy są szczególnie narażeni na różnego typu choroby, a ryzyko zachorowania w tej grupie na nowotwory, wzrasta niemal dwukrotnie. Wobec powyższego strażacy OSP Poniatowa-Miasto, jako jednostka najczęściej wyjeżdżająca z terenu gminy i powiatu, przystąpili do akcji #zdrowy_raKtownik #NIEdlarakastrazy.
W bieżącym roku strażacy zakupili profesjonalną pralnicę do prania, dezynfekcji i impregnacji ubrań, natomiast drugim jej etapem jest zakup nowoczesnych, spełniających wszystkie normy, ubrań specjalnych.

Więcej informacji o zagrożeniach z jakimi stykają się strażacy: https://www.drogaratownika.pl/nie-dla-raka-strazy/